TourTour Aandrijfas met kerffactor
 Kritische diameter dk 10-3 m
 Toelaatbare torsiespanning bij statische belasting τ MPa
 Verhouding torsiespanning dynamische / statische τe
 Spanningsconcentratie factor Kt of Kf
 
 Weerstandsmoment S=Ip/(dk/2)=(π/16)dk3 10-6 m3
 Maximum koppel statisch belast T=Sτn Nm
 Maximum koppel dynamisch belast T=Sτe/Kt Nm
 

Torsiespanning bij dynamische belasting τe: De verhouding τe/τ=CfCe/Cm volgt uit de invloedsfactoren Cf zoals beschreven in vergelijking (3.1),  Ce is de verhouding van de belasting vermoeiingsgrens σe en de treksterkte Rm die voor verschillende materialen te vinden is in Tabel 3.1 en Cm is de verhouding tussen de 0.2% rekgrens en de treksterkte Rm.

Spanningsconcentratie factor: Voor hoge sterkte staalsoorten en brosse staalsoorten is Kt=Kf. Voor taaie staalsoorten is Kf<Kt. Het is altijd veilig om de Kt waarde te gebruiken.

www.werktuigbouw.nl