TourTourLPV-waarde van kunststof glijlagers

  LPV-Tribometer

DETAIL   
 Bereken de contact temperatuur  Bereken de PV-waarde
 L 10-3 m  L 10-3 m
 D 10-3 m  D 10-3 m
 F N  dTmax C
 V m/s  V m/s
     
 R K/W  R K/W
   
 dT C  Fmax N
 PV  106 Pam/s  PV 106 Pam/s
 
De toelaatbare belasting van een glijlager wordt uitgedrukt in de limiting pressure velocity value LPV vaak afgekort met de PV-waarde. De PV waarde zegt iets over de toelaatbare warmte ontwikkeling in een glijlager. Boven de LPV waarde bestaat kans op smelten (kunststof) of vreten (sinterbrons). In principe is de toelaatbare temperatuur de beperkende factor en deze hangt niet alleen af van de ontwikkelde wrijvingswarmte maar ook van de warmte-afvoer vanuit het contact naar de omgeving. Dit is inzichtelijk gemaakt in deze calculator door de warmtestroomweerstand naar de omgeving R in de berekening mee te nemen. dT is het verschil in de contacttemperatuur en de omgevingstemperatuur.
www.tribologie.nl