TourTourTandflanksterkte volgens ISO 6336-2
  rondsel wiel
 aantal tanden z >= 12
 profielverschuiving  x=V/mn= 0...0.5
 E-modulus GPa GPa

 moduul m  mm
 drukhoek α deg.
 tandbreedte b mm
 toelaatbare contactspanning σH lim MPa
 factor σHP / σH lim = (ZNT ZL Zv ZR Zw Zx ) / SH  
 factor σH / σH0 = (KA KV KK
 
rondsel wiel
 diameter  d=mz mm mm
 diameter basiscirkel db=mzcos(a) mm mm
 diameter rolcirkel dw mm mm

 overbrengingsverhouding i=z2/z1, vertraging i>1
 asafstand a mm
 geometriefactor ZH
 elasticiteitsfactor ZE MPa
 ingrijpquotient εα
 ingrijpfactor Zε
 toelaatbare flankspanning σHP GPa
 Roldrukhoek αw deg.
 Maximum tangentiaalkracht Ft max kN
 Maximum aandrijfkoppel Tmax,1 Nm
 
www.tribologie.nl