Belastingsinvloedsfactor volgens ISO 6336-2
 KA bedrijfsfactor, om extra krachten vanuit de aandrijving of aan te drijven machine
 in rekening te brengen. KA=1 voor gelijkmatige belasting, KA=1.5 voor matige
 schokbelasting, tot KA =2 en hoger voor sterkere schokken.

 Kv dynamic factor, dynamische factor, om krachten als gevolg van tanddoorbuiging
 of maatafwijkingen in de tanden in rekening te brengen, voor nauwkeurige uitlijning
 Kv=1...1.1

 KHα belastingverdelingsfactor over de tanden die gelijktijdig in ingrijping zijn, voor
 nauwkeurige vertandingskwaliteit KHα=1, matige kwaliteit KHα=1.2.

 KHβ belastingconcentratiefactor om de invloed van een ongelijke krachtverdeling
 over de tandbreedte in rekening te brengen, voor nauwkeurige vertandingskwaliteit
 KHβ=1.1...1.4.
σH / σH0 = (KA*Kv*KHα*KHβ)  
 enter een gewijzigde waarde in het hoofdprogramma handmatig !