TourTour Groefkogellager - EHL

 

  Lichaam 1 (kogel) Lichaam2 (buitenring)
 Elasticiteitsmodulus E GPa GPa
 Poisson's constante v
 Radius rx 10-3 m 10-3 m
 Radius ry 10-3 m 10-3 m
 Smeermiddelviscositeit η0 Pas
 Viscositeit druk coeff α 1/GPa
 Aantal kogels z
 Toerental n rpm
 Lagerbelasting P N
 
 Effectieve elasticiteitsmodulus E' GPa
 Effectieve contactstraal R' 10-3 m
 Semi contact radius a 10-3 m
 Semi contact radius b 10-3 m
 Gemiddelde contactdruk pm GPa
 Maximum contactdruk pmax GPa
 Viscositeitskental L
 Belastingkental N
 Filmdiktekental H
 Couette flow film dikte hc 10-6 m
Het smeringsregime waarin het lager functioneert hangt af van het toerental. Met een lage snelheid treedt voornamelijk grenssmering op (hc/Ra<1). Representatieve waardes voor de Ra-waarde van de kogel en de groef zijn Ra=0.001 en Ra=0.1 μm respectievelijk. Hieruit volgt dat met hc>0.2 volle filmsmering optreedt (EHL: hc/Ra>2). Deze smeringconditie kan eenvoudig worden geconstateerd door het meten van de elektrische weerstand over het lager (EHL-hoge elektrische weerstand, BL-lage elektrische weerstand)


 

 www.tribologie.nl