Belastingvermoeiinggrens van schroefverbindingen
 Schroefaanduiding -
 Joint stiffness factor Cm=kb/(kb+km)
 Minimum klemkracht Fm kN
 
 spoed P mm
 flank diameter d2 mm
 kern diameter d3 mm
 spanningsdoorsnede As =π/4 d02 ; d0=(d2+d3)/2 mm2
 treksterkte Rm  MPa
 rekgrens Rp0.2 MPa
 belasting bij bereiken rekgrens F0.2 kN
 belastingvermoeiingsterkte bout σe MPa
 maximum belasting variatie bout1 Pb=2At σe kN
 belasting variatie ingeklemde materiaal Pm=Pb(1-Cm)/Cm kN
 Minimum voorspanning Fi,min=Fm+Pm kN
 Maximum voorspanning Fi,max=F0.2−Pb kN
 Maximale belastingvariatie P=Pb+Pm kN
1Voor een oneindige levensduur bij vermoeiingsbelasting dienen de spanningen beneden de belastingvermoeiinggrens te blijven en een veiligheidsfactor dient te worden toegepast. Dit is vaak het geval bij roterende machines en bij oscillerende componenten waar meer dan 10^6 belasting cycli moet worden doorstaan.
www.werktuigbouw.nl