TourTourFORMULe 1 olie analyse
 
Opname slijtagedelen grootte analyse in olie. Grote deeltjes worden afhankelijk van de concentratie verder geanalyseerd om de herkomst te verklaren.

Een Formule 1-motor bevat circa 900 bewegende onderdelen, waarbij tussen de meeste met behulp van een dunne oliefilm direct onderling contact wordt vermeden (bijvoorbeeld krukas-krukaslagers, zuigerveer-cilinder). Hiertoe is de Formule 1-motor voorzien van een smeersysteem met ongeveer tien liter smeerolie, waarvan zeven liter steeds 'onderweg' is (doorlooptijd circa 15 seconden!). Het smeersysteem zorgt behalve voor de smering ook voor een flink deel van de koeling, doordat warmte via de olie naar de oliekoelers en vandaar naar de buitenlucht wordt afgevoerd.

Wanneer de druk in de oliefilm voldoende is om de belasting volledig door te leiden, zonder dat hieraan contactkrachten bijdragen, dan spreekt men van zogenaamde volle filmsmering. Bij volle filmsmering wordt de wrijving beperkt tot viskeuze afschuiving in de film waarbij de wrijvingskrachten zeer laag zijn (μ=0.01-0.001). Hierdoor zal de machine veel minder energie verbruiken en thermisch minder zwaar belast worden. Van het totale wrijvingsverlies in een Formule 1 motor is maar liefst 80% een gevolg van viskeuze afschuiving wat inhoudt dat direct contact nauwelijks voorkomt.

Door periodieke olie analyse kan de oliedegradatie worden gevolgd en ongebruikelijke trends tijdig worden gesignaleerd. Deze procedure maakt het mogelijk tijdig beginnende schade aan de machine te ontdekken, deze te volgen en noodzakelijk onderhoud in te plannen. Olie analyse vormt de basis voor "Condition Based Maintenance". De olie analyse is onderverdeeld in de chemische en physiche analyse en de analyse op slijtagedeeltjes...

 

www.tribologie.nl