Cursus Tribologie en levensduurprestatie
Wegens succes wordt de cursus herhaald in het voorjaar en het najaar. Deze cursus omvat de onderwerpen
Beheersen van wrijving, slijtage en smering
Ontwerpen op vermoeiingsterkte
Ontwerpen op betrouwbaarheid, betrouwbaarheidsanalyse
Schade analyse, Root cause analysis
Ontwerpberekeningen sterkte, stijfheid, vermoeiing
Materiaalkeuze, coatings, warmtebehandelingen
Smeermiddelkeuze
Veel praktijk casussen

Gebaseerd op het nieuwe boek "advanced engineering design" versie 2015

Nieuw:
Deze cursusen zijn onderdeel van het DSPE gecertificeerde cursus programma "Precision Mechatronic Engineer". Afronding van dit cursusprogramma geeft recht op de titel Certified Precision Engineer (CPE). Zie www.dspe.nl/certification voor details.

Inhoudsopgave Cursusmap

Tijdens de cursus is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en casussen naar voren te brengen.