Lasverbindingen Statisch belast
Hoeklassen

Lasverbindingen Dynamisch belast
Eurocode 3
Stompe lassen

Lijmverbinding
Lapjoint / spanningsverdeling