Machine smering
 
 
Vanzelfsprekend is de smeermiddelkeuze van grote invloed op de levensduurprestatie en betrouwbaarheid van een machine. Een optimale smeermiddelkeuze en een optimaal onderhoudsplan hangt af van 1) het smeringsregime (grenssmering, gemengde smering of hydrodynamische smering) en 2) de smeermiddeleigenschappen en de mogelijkheid de smeermiddelspecificatie op de juiste wijze te interpreteren en af te stemmen op de machine.

De prestaties van smeermiddelen veranderen in hoog tempo. Verbeteringen worden gedreven door milieu en prestatie eisen. In de industrie is er de trend om minder mileubelastende smeermiddelen toe te passen, vooral in open systemen zoals bij het metaalomvormen. Verder worden in de industrie geavanceerde onderhouds management systemen geintroduceerd om de onderhoudskosten te beperken en de betrouwbaarheid van de machine te verhogen. Afvoer van gebruikte olie wordt beperkt door het verlengen van de gebruiksduur. In de auto branche worden verbeteringen gedreven door de toenemende eisen om de CO2 emissies te beperken. Deze worden gerealiseerd door brandstofbesparing en ontwikkelingen in de motortechnologie.

Om tegemoet te komen aan de voortdurend groeiende eisen worden conventionele basis olien stapsgewijs vervangen door nieuwe generatie olieen en additiven paketten om de bestaande olie eigenschappen te verbeteren of nieuwe eigenschappen toe te voegen. Een intergrale benadering om tot een optimale smeermiddelkeuze te komen, met een samenhangend smeersysteem en onderhoudsplan, is beschreven in...

www.tribologie.nl