Axiale Spiraalgroeflagers
 Belasting F N
 Lagerdiameter D=2R 10-3 m
 Filmdikte h0   (h0/R > 5∑10-5 ) 10-6 m
 Viscositeit   (default gassmering) 10-6 Pa∑s

 groefdiepte h2  (default δopt.=h0/h2=0.37) 10-6 m
 λ=ri /ro
 groefhoek α deg.
 aantal groeven k
 δ =h0/h2
 H
 g1
 C2
 F'
 g2
 Ķ'
 hoeksnelheid ω(F, h0) rad/s
 toerental rpm
 wrijvingscoŽfficiŽnt
 wrijvingskoppel N∑m
 wrijvingsvermogen Watt

De groeven zijn zodanig gevormd dat de groefhoek met de lokale snelheidsvector (wxr) constant is (constructie).

www.tribologie.nl