TourTour Michell kantelblokjeslager
Berekening van de draagkracht, wrijving en kantelpunt eccentriciteit
 Lengte loodrecht op de glijrichting  L/B
 Lengte in glijrichting  B mm   
 Glijsnelheid  V m/s   
 Smeermiddel viscositeit  η  Pas  
 Mimimum filmdikte  h0 m
 
 wrijvingskental  Ff*
 filmdiktekental  h0*
 eccentriciteitskental kantelpunt  ε=e/B
 Wrijvingscoefficient  =Ff/F 
 Draagkracht rechthoekig kantelblokje (1)  F kN
  (1) Compromie tussen minimale wrijving en maximale filmdikte.
www.tribologie.nl