TourTourLager slijtage


 Asdiameter D 10-3 m
 Lager breedte L 10-3 m
 Radiale lagerspeling dR 10-3 m
 Slijtage diepte h 10-3 m
 Lagerbelasting F N
 Specifieke slijtage snelheid k 10-15 m2/N
 Glijsnelheid v   m/s
   stationair     niet stationair contact
 Geprojecteerde vlaktedruk p=F/(LD) MPa
 PV-waarde MPam/s
 Contacthoek φ deg
 Slijtage volume V 10-9 m3
 Glijweg s=V/(kF) 103 m
 Levensduur t=s/v uur
www.tribologie.nl