TourTourHERTZ LIJNCONTACT

 E1 GPa v1 database material properties>>
 E2 GPa v2 database material properties>>
 R1 mm R2 mm (see note1)
 Berekening contactdruk en afmetingen bij voorgeschreven belasting
 F/L N/mm
 
 E' GPa R' mm
 b 10-3 m
 pm GPa pmax GPa
 Berekening van de belasting bij voorgeschreven contactdruk
 pmax MPa  (pmax=4/π pm)
 
 E' GPa R' mm
 b 10-3 m
 pm MPa F/L N/mm
1) Hertz randvoorwaarden zijn geldig verondersteld. De spanningen in het materiaal worden tot op een diepte van minimaal 5 maal de contactbreedte b continue zijn.
www.tribologie.nl