TourHertz lijncontact
  R1>0, R2=0

  Body 1 Body 2
 Elasticiteitmodulus E GPa GPa
 Poisson constante v
 Radius R (enter R=0 voor plat vlak) 10-3 m 10-3 m
 Belasting per lengte eenheid F/L voorgeschreven 103 N/m
 
 Effectieve elasticiteitmodulus E' GPa
 Effectieve radius R' 10-3 m
 Semi contactbreedte b 10-3 m
 Gemiddelde contactdruk pm GPa
 Maximum contactdruk pmax GPa
 Contactdruk pmax voorgeschreven (pmax=4/π pm) GPa
 
 Effectieve elasticiteitmodulus E' GPa
 Effecieve radius R' 10-3 m
 Semi contactbreedte b 10-3 m
 Gemiddelde contactdruk pm GPa
 Belasting per lengte eenheid F/L 103 N/m
www.tribologie.nl