Mechanische asafdichting
© Flowserve  
 
Berekening contactdruk op afdichtingsvlak PG 
 Afdichtingsdruk dp=p1-p2,  (1bar = 0.1 MPa) dp = MPa
 Balance ratio k=AH/A , (0.65<k<0.9, balanced k<1) k =  
 Drukgradient factor (parallele film k1=0.5) k1 =  
 Veerbelasting / afdichtingsvlak A (0.1<pf <0.5) pf = MPa
Berekening van lekkage, viskeuze wrijving en wrijvingsvermogen
 Afdichtingsvlak radius inwendig ri = m
 Afdichtingsvlak radius uitwendig ro = m
 Toerental n = rpm
 Effectieve filmdikte h = 10-6 m
 Viscositeit η = Pas
 
 Contactdruk   pG=dp·(k-k1)+pf        pG = MPa
 Lekkage Q = liter/hour
 Gemiddelde glijsnelheid v = m/s
 Wrijvingscoefficient µ =
 Warmte ontwikkeling N = Watt
www.tribologie.nl