Formules voor de slijtagesnelheid
Een algemeen gebruikte formule voor het berekenen van de slijtage snelheid is (Archard,1953).

          Vi =ki F s

waarin F de normaalbelasting is, s de glijweg, Vi het slijtagevolume en ki de specifieke slijtagesnelheid. Index i refereert naar het betreffende oppervlak waarvan de slijtage beschouwd wordt.

De k-waarde wordt uitgedrukt in m3/Nm of m2/N, soms in mm3/Nm. Vanuit ontwerpoogpunt is het vaak handiger te werken met de slijtagehoogte h in plaats van met het slijtage volume V. Met hi =Vi /A, en een vlaktedruk p=F/A waarin A het aan slijtage onverhevige oppervlak is kan de slijtage vergelijking geschreven worden als:

          hi =ki p s

De glijweg s kan nog worden vervangen door s=v.t waarin v de gemiddelde snelheid is en t de bedrijfsduur is.

Omdat de k-waarde net als de wrijvingscoefficient van veel parameters afhangt wordt deze veelal experimenteel bepaald.
 

[10-15 m3/Nm] class Examples
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
- 0.001
- 0.01
- 0.1
- 1
- 10
- 100
- 1000
- 10000
0
1
2
3
4
5
6
7
class 2/3: met teflon geimpregneerd brons - staal, droog.
class 3: slijtvaste kunststof - staal, gemiddelde belasting, droog.
class 4: loodbrons - staal, na inlopen, grensgesmeerd met fatty oil.
class 7: bewust slijpen.
www.tribologie.nl