Tour Equivalente dynamische lagerbelasting
 
 Speling
 Radiale lagerbelasting Fr kN
 Axiale lagerbelasting Fa kN
 Factor f0 -
 Statisch draaggetal C0 kN
 
 Factor f0 Fa / C0 -
 Factor e -
 Factor X -
 Factor Y -
 Equivalente lagerbelasting P = X Fr +  Y Fa kN

Als het lager puur radiaal belast wordt dan is P=Fr. Voor een diep groef kogellager blijkt P=Fr zolang Fa/Fr<e waarin Fa de axiale belasting en Fr de radiale belasting is. Indien Fa/Fr>e dan wordt de equivalente lagerbelasting P berekend met P=XFr+YFa waarin X en Y afhankelijk zijn van het type lager. Voor diep groef kogellagers volgen de waarden van e, X and Y uit onderstaande tabel.
 
Een lagerspeling groter dan normaal (C3 en C4) maken het lager minder gevoelig voor axiale belasting ten kostte van de radiale lagerspeling.

In de calculator zijn als voorbeeld waarden voor f0 en C0 ingevuld die horen bij het groefkogellager nummer 16004. Raadpleeg de SKF lagerdata tabellen voor andere lagers. Selecteer hiervoor een lagertype uit de tabel, de waarde voor fo wordt getoond na selectie van een specifiek lager.

Voor statisch belaste diep groef kogellagers wordt de equivalente statische lagerbelasting P0 berekend met: P0 = 0.6 Fr + 0.5 Fa. Als P0 < Fr dan moet P0 = Fr worden gekozen.

www.werktuigbouw.nl