Hydrostatische rechtgeleiding

Hydrostatisch gelagerde bewerkingsmachines, waaronder draai- en freesmachines, blinken uit wat betreft de rechtlijnige beweging zonder trillingen of andere uitwijkingsfouten. Ook belastingveranderingen hebben door de enorme stijfheid van de lagers nauwelijks invloed op de rechlijnige beweging. Deze lagers zijn veelal volledig geintegreerd in de machine, waarbij kamers en olietoevoerpunten zijn aangebracht in de machine geleidingen. Hydrostatische lagers met dezelfde kwaliteiten zijn ook beschikbaar als standaard lagerelementen die eenvoudig kunnen worden ingebouwd of worden verwisseld.

www.tribologie.nl